Restrukturyzacja – nowa szansa na powrót przedsiębiorstwa na rynek

Niestety, nie istnieje złoty środek, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogłyby sprawnie i z sukcesami działać czy to na rynku krajowym czy międzynarodowym. Wiele z nich niestety prędzej czy później dopada kryzys i nie każde przedsiębiorstwo jest w stanie sobie z nim poradzić.

Czy w takim przypadku zawsze musi zostać ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa? Otóż nie, często dobrym wyjściem z takiej sytuacji może być restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja – kto na jej prowadzeniu zyskać może najwięcej?

Restrukturyzacja to procedura dla przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn mają trudności w spłacie zaciągniętego wcześniej zadłużenia. Co ważne, aby mogli oni uczestniczyć w tym procesie muszą posiadać nienaganną historię kredytową, bez wcześniejszych problemów ze spłatą zadłużeń. Kto może przystąpić do restrukturyzacji? Możliwe jest to między innymi w przypadku przedsiębiorców którzy:

  • stracili zdolność do spłaty zadłużeń w okresie przekraczającym 3 miesiące (dotyczy to przedsiębiorców prowadzących każdą formę działalności gospodarczej),
  • posiadają zadłużenie w wysokości znacznie przekraczającej wartość jego aktywów i taki stan rzeczy utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące – w takim przypadku do restrukturyzacji przystąpić mogą jedynie osoby prawne bądź spółki jawne (są do tak zwane osoby ułomne pod względem prawnym).
    Co istotne, w restrukturyzacji bierze udział nie tylko dłużnik, ale również jego wierzyciel/ wierzyciele.

Restrukturyzacja a komornik

Tak naprawdę niezależnie od tego, jaka forma restrukturyzacji w danym przypadku zostanie zastosowana, dłużnik otrzymuje prawną ochronę przed prowadzeniem w stosunku do niego postępowań egzekucyjnych. Nie oznacza to jednak, że są one całkowicie zamknięte. Zostają jedynie zawieszone na czas niezbędny do przeprowadzenia restrukturyzacji. To dodatkowo daje dłużnikowi nieco czasu na zawarcie i wykonanie układu, w efekcie którego jego zadłużenie zostanie uregulowane, a firma powoli będzie odzyskiwała płynność finansową.

Comments are closed.